Jammerbugt Kommune udskifter bankpartner til Danske Bank i vigtig finansiel aftale

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Danske Bank bliver ny bankpartner for Jammerbugt Kommune i en vigtig aftale, der spænder over flere års finansiel forvaltning.

Jammerbugt Kommune har efter en omfattende udbudsrunde valgt Danske Bank som sin nye bankforbindelse. Banken vil fra nu af være ansvarlig for kommunens daglige pengehåndtering samt kapitalforvaltning. Denne betydningsfulde beslutning følger en nyligt godkendt finansiel strategi fra Økonomiudvalget, der lægger op til en ansvarlig og bæredygtig administration af kommunens finanser.

Aftalen mellem Jammerbugt Kommune og Danske Bank blev officielt underskrevet den 2. april 2024 af borgmester Mogens Christian Gade og Danske Banks repræsentant Jesper Lehmann. Indgåelsen af kontrakten markerer Starten på en fireårig periode, som begynder 1. juni 2024, med option på forlængelse i yderligere to år ad gangen.

Partnerskiftet fra Sparekassen Danmark til Danske Bank er mødt med optimisme fra begge sider. Borgmester Mogens Christian Gade giver udtryk for en positiv forventning til det nye samarbejde, idet kommunen har haft seks år bag sig med Sparekassen Danmark. Fra Danske Banks side udtrykker Jesper Lehmann sin glæde over aftalen og ser med stor tilfredshed frem til den kommende tid.

Udvalget af Danske Bank som Jammerbugt Kommunes bankforbindelse blev gjort på baggrund af en række nøje definerede kriterier. For daglige bankforretninger var de afgørende faktorer de samlede omkostninger, kvaliteten af online-banking løsninger samt muligheden for at tilbyde samme vilkår til Jammerbugt Forsyning. I forhold til kapitalforvaltningen lå fokus på tilbuddets samlede omkostninger, dets overordnede kvalitet, og i særdeleshed CO2-aftrykket af aktieporteføljen.

Denne nye aftale markerer et betydeligt skifte for Jammerbugt Kommune i forhold til bankforretninger og finansiel administration, som forventes at bidrage positivt til kommunens økonomiske strategi og bæredygtighedsprofil i de kommende år.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/jammerbugt-kommunes-bankforbindelse-de-naeste-fire-ar/

Kilde: Jammerbugt Kommune