Pædagog til vores SFO og indskoling og barselsvikar for børnehaveleder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

På Skolecenter Jetsmark mangler vi to nye kolleger

  • en pædagog til vores SFO og indskoling og barselsvikar for børnehaveklasseleder
Er dit børne- og livssyn funderet i en tro på, at ”alle børn gør det godt, hvis de kan”? Er din tilgang til samarbejdet med dine kolleger, at ”ingen skal stå alene med en pædagogisk udfordring”, og at ”alle børn er vores børn”?

Så er det måske lige præcis dig, vi mangler til vores indskoling og SFO. Vi søger en barselsvikar til den ene af vores 3 børnehaveklasser samt en pædagog til en fast stilling i SFO med timer ind i undervisningsdelen

Skolecenter Jetsmark ligger 25 km nord for Aalborg og med 6 km til skov og strand. Skolens almen del har 545 elever, hvoraf de ca. 180 børn fra 0.-3. klasse kommer i vores SFO.

Til skolestart i august 2023 starter en ny epoke i Jetsmark-området, da vi flytter ind i en fantastisk nybygget skole og skal til at bygge en ny og spændende hverdag op for både børn, forældre og ansatte.

I Kaas ligger vores specialafdeling, som er Jammerbugt Kommunes tilbud til børn med massive vanskeligheder.

På Skolecenter Jetsmark arbejder vi ud fra, at faglighed og trivsel går hånd i hånd. Det positive børnesyn og relationen er grundstenen i al udvikling hos os. Vi vægter teamsamarbejdet højt, og vi tror på, at de nære professionelle har kompetencen, relationen til og ansvaret for det gode skole- og SFO-liv for alle vores børn. Målsætningen er, at der skabes de bedste muligheder for, at alle børn bliver så dygtige, de kan – både fagligt, personligt og socialt.

I forlængelse af dette er forældrene en vigtig ressource og samarbejdspartner ind i vores hverdag.

Om stillingerne

Stilling 1:
Pædagog til SFO og indskolingen på 32 timer pr. uge til besættelse 1. august 2023.

Som pædagog skal du varetage pædagogisk arbejde i bl.a. klasseundervisning, 2-voksenordning i undervisningen og timer i vores fritidsdel. I begge arenaer skal du bringe dine kompetencer i spil til gavn for børnenes læring og trivsel.

Stilling 2:
Barselsvikar for børnehaveklasseleder med ansættelse på 32 timer pr. uge.

Stillingen er tidsbegrænset i perioden 7. august 2023 til 30. juni 2024.

Som børnehaveklasseleder har du ansvaret for klassens læring og trivsel med afsæt i de af Undervisningsministeriet fastsatte Kompetenceområder at planlægge aktiviteter, der lægger vægt på, at børnene kommer til at opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig og social læring samt at forberede børn og forældre på den kommende fagopdelte undervisning i 1. klasse.

Hos os betyder det, at du
  • er stærk til at skabe fællesskaber
  • er en tydelig klasserumsleder
  • kan indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor du på baggrund af iagttagelser og refleksioner og kan give sparring - og modtage sparring til fælles udvikling.
  • har gode relationelle kompetencer og kan bringe dem aktivt i spil i alle sammenhænge

Kvalifikationer
  • Du skal have gennemført pædagoguddannelsen – og have gode kompetencer inden for undervisningsdelen, da en væsentlig del af arbejdsdagen vil foregå i et tæt samarbejde med lærere og forældre.
  • Vi forventer, at du har ”gå-på-mod”, energi og et positivt livssyn og kan fastholde dette. Du er initiativrig, kreativ og livsglad, og at børnene mærker det i jeres relationer.
  • Du har relationelle kompetencer og kan anvende dem i et tæt forpligtende fællesskab, hvor positive forventninger til ”det hele” barn er i centrum.
  • Som person er du udadvendt og kollegial – du spreder godt humør, går dialogens vej og har en tydelig og anerkendende kommunikationsform.

Løn
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisationer.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder for SFO og 0. klasse Birgitte S. Glyø 41 91 31 36

Du skal påføre ansøgningen, hvilke af de 2 stillinger du søger.

Du skal være indstillet på, at der indhentes børneattest.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen til begge stillinger er fredag den 9. juni 2023 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 24 eller 25

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Jammerbugt Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Jammerbugt Kommune, c/o Undervisningssted Kaas, Skolegade 4, 9490 Pandrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1475&ERId=81821

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5838525

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet